11:45 | 25/11/2022
Loading...

Người đi xuất khẩu lao động có được hỗ trợ chi phí về nước khi công ty nước ngoài bị phá sản không?

Người đi xuất khẩu lao động nhưng công ty nước ngoài bị phá sản thì có được hỗ trợ chi phí để về nước không? Người đi xuất khẩu lao động phải về nước do công ty nước ngoài bị phá sản thì có được hỗ trợ chuyển đổi nghề không? Người đi xuất khẩu lao động phải đóng góp bao nhiêu vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước? Em có đi xuất khẩu lao động sang Singapore nhưng giờ công ty bên đây của em đã bị phá sản. Cho em hỏi là em có được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ để quay về nước không? Nếu được hỗ trợ để quay về nước thì sau khi quay trở về em có được hỗ trợ chuyển đồi nghề khác không ạ? Câu hỏi của anh Hiếu (Singapore)

Người đi xuất khẩu lao động nhưng công ty nước ngoài bị phá sản thì có được hỗ trợ chi phí để về nước không?

Tại Điều 11 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg quy định hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác như sau:

Hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác
1. Mức hỗ trợ: từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/trường hợp.
2. Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi đến Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn; hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động; hoặc văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại theo đề nghị xác minh của người lao động về việc người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng với người lao động vì các lý do nêu trên;
b) Bản sao hộ chiếu của người lao động;
c) Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện hỗ trợ theo quy định. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, theo quy định trên công ty bên Singapore của bạn bị phá sản thì bạn có thể được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ tiền để quay trở lại Việt Nam, mức hỗ trợ là từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (tùy thuộc vào trường hợp).

Chính bản thân bạn hoặc bạn có thể ủy quyền cho một người khác hoặc là người đại diện theo pháp luật của bạn gửi giấy đề nghị hỗ trợ kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi đến Cơ quan điều hành Quỹ.

Người đi xuất khẩu lao động có được hỗ trợ chi phí về nước khi công ty nước ngoài bị phá sản không?

Người đi xuất khẩu lao động có được hỗ trợ chi phí về nước khi công ty nước ngoài bị phá sản không? (Hình từ Internet)

Người đi xuất khẩu lao động phải về nước do công ty nước ngoài bị phá sản thì có được hỗ trợ chuyển đổi nghề không?

Theo Điều 15 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg quy định hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động như sau:

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động
Người lao động phải về nước trước hạn quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định này có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống như sau:
1. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 06 tháng/người/khóa học.
2. Sau khi hoàn thành khóa học, người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động nộp Giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục IIIban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi tới Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề;
b) Phiếu thu, biên lai thu tiền đào tạo nghề của cơ sở đào tạo nghề;
c) Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Do đó, nếu bạn có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề sau khi bạn quay trở về Việt Nam do công ty bên Singapore đã phá sản thì bạn sẽ được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ tiền để đào tạo. Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/1 tháng và bạn được hỗ trợ tối đa là 06 tháng.

Người đi xuất khẩu lao động phải đóng góp bao nhiêu vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước?

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg quy định đóng góp của người lao động như sau:

Đóng góp của người lao động
1. Mức đóng góp
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.
Căn cứ đóng góp Quỹ là một trong những loại hợp đồng hoặc văn bản sau:
a) Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ hoặc tổ chức sự nghiệp;
b) Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp về việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài;
c) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa người lao động và doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
d) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài;
đ) Hợp đồng lao động ký giữa người lao động và người sử dụng lao động ở nước ngoài.

Như vậy, theo quy định trên người đi xuất khẩu lao động phải đóng góp cho Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 100.000 đồng đối với một hợp đồng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Xuất khẩu lao động

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Xuất khẩu lao động
Xuất khẩu lao động
Hỏi đáp mới nhất về Xuất khẩu lao động
Hỏi đáp pháp luật
Người đi xuất khẩu lao động có được hỗ trợ chi phí về nước khi công ty nước ngoài bị phá sản không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xuất khẩu lao động có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào