10:50 | 15/11/2022
Loading...

Cơ chế thông tin và phối hợp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế như thế nào?

Cơ chế thông tin và phối hợp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế như thế nào? Quy định về lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế? Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế?

Cơ chế thông tin và phối hợp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế như thế nào?

Căn cứ Điều 5 Quy chế công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế ban hành kèm Quyết định 3047/QĐ-BYT năm 2022 quy định về cơ chế thông tin và phối hợp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:

1. Khi nhận được tin báo cháy, sự cố, tai nạn, Đội PCCC và CNCH cơ sở phải tiếp nhận thông tin; đồng thời, báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.
2. Đội PCCC và CNCH cơ sở và người được yêu cầu tham gia chữa cháy, xử lý sự cố, tai nạn phải thực hiện theo đúng sự phân công của người chỉ huy chữa cháy, CNCH.

Khi nhận được tin báo cháy, sự cố, tai nạn, Đội PCCC và CNCH cơ sở phải tiếp nhận thông tin; đồng thời, báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114. Đội PCCC và CNCH cơ sở và người được yêu cầu tham gia chữa cháy, xử lý sự cố, tai nạn phải thực hiện theo đúng sự phân công của người chỉ huy chữa cháy, CNCH.

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế (Hình từ Internet)

Quy định về lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế?

Theo Điều 6 Quy chế công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế ban hành kèm Quyết định 3047/QĐ-BYT năm 2022 quy định lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:

Lực lượng PCCC và CNCH là nòng cốt trong hoạt động PCCC và CNCH của cơ quan Bộ Y tế, gồm:
1. Ban Chỉ huy PCCC và CNCH tại Trụ sở cơ quan Bộ Y tế và tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy).
2. Đội PCCC và CNCH cơ sở tại Trụ sở cơ quan Bộ Y tế và tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng.

Lực lượng PCCC và CNCH là nòng cốt trong hoạt động PCCC và CNCH của cơ quan Bộ Y tế, gồm:

- Ban Chỉ huy PCCC và CNCH tại Trụ sở cơ quan Bộ Y tế và tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng.

- Đội PCCC và CNCH cơ sở tại Trụ sở cơ quan Bộ Y tế và tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng.

Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế?

Tại Điều 7 Quy chế công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ Y tế ban hành kèm Quyết định 3047/QĐ-BYT năm 2022 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy như sau:

1. Ban Chỉ huy do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc do Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng quyết định thành lập, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
a) Ban Chỉ huy gồm: 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban và các thành viên.
b) Trưởng Ban Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng và trước Pháp luật về toàn bộ công tác PCCC và CNCH tại Trụ sở cơ quan.
c) Tại trụ sở 138 A - 138 B Phó Trưởng Ban Chỉ huy và thành viên khác là lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Đoàn TN CSHCM cơ quan Bộ và các đơn vị có liên quan đến công tác PCCC và CNCH.
d) Các Đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng Phó Trưởng Ban Chỉ huy và thành viên khác là lãnh đạo cấp đơn vị, trưởng phó phòng, Đoàn TNCSHCM và các đơn vị có liên quan đến công tác PCCC và CNCH.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy.
a) Chỉ đạo xây dựng, ban hành quy định về công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại Trụ sở cơ quan theo quy định.
b) Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, chỉ đạo Đội PCCC và CNCH cơ sở tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH.
c) Chỉ đạo Đội PCCC và CNCH cơ sở tại Trụ sở cơ quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực tập phương án PCCC, phương án CNCH.
d) Chỉ đạo Đội PCCC và CNCH cơ sở tại Trụ sở cơ quan quản lý các trang thiết bị PCCC và CNCH.
đ) Chỉ đạo chữa cháy, CNCH khi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn tại Trụ sở cơ quan.
e) Chỉ đạo việc tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC, CNCH tại Trụ sở cơ quan.
g) Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC và CNCH của cơ quan; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC và CNCH.
h) Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác PCCC, CNCH.
i) Chỉ đạo Đội PCCC và CNCH cơ sở dự trù kinh phí cho các hoạt động PCCC và CNCH tại Trụ sở cơ quan.
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng giao và theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ huy do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc do Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng quyết định thành lập, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy gồm chỉ đạo xây dựng, ban hành quy định về công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại Trụ sở cơ quan theo quy định.

- Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, chỉ đạo Đội PCCC và CNCH cơ sở tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH.

- Chỉ đạo Đội PCCC và CNCH cơ sở tại Trụ sở cơ quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực tập phương án PCCC, phương án CNCH.

- Chỉ đạo Đội PCCC và CNCH cơ sở tại Trụ sở cơ quan quản lý các trang thiết bị PCCC và CNCH.

- Chỉ đạo chữa cháy, CNCH khi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn tại Trụ sở cơ quan.

- Chỉ đạo việc tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC, CNCH tại Trụ sở cơ quan.

- Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC và CNCH của cơ quan; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC và CNCH.

- Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác PCCC, CNCH.

- Chỉ đạo Đội PCCC và CNCH cơ sở dự trù kinh phí cho các hoạt động PCCC và CNCH tại Trụ sở cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Y tế có trụ sở riêng giao và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phòng cháy chữa cháy

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào