09:46 | 08/11/2022
Loading...

Đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, nội dung hồ sơ nhiệm vụ được quy định như thế nào?

Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn như thế nào? Thành phần bản vẽ trong nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ra sao? Nội dung thuyết minh trong nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn theo quy định mới nhất, cảm ơn anh chị đã nhiệt tình hỗ trợ.

Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn như thế nào?

Tại Điều 35 Thông tư 04/2022/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) có quy định về nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn như sau:

1. Các loại quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
a) Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng hoặc xây dựng mới Trung tâm xã.
b) Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng thôn, bản, ấp hoặc xây dựng các khu dân cư mới và khu tái định cư.
c) Quy hoạch chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn và khu chức năng khác trên địa bàn xã.
2. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ khu vực; bản đồ ranh giới phạm vi lập quy hoạch theo tỷ lệ thích hợp.
3. Thuyết minh bao gồm các nội dung:
a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch.
b) Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số (nếu có).
c) Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án: Đánh giá điều kiên tự nhiên, hiện trạng khu vực lập quy hoạch (về đất đai, dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật...); Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan công trình công cộng, xây mới nhà ở, cây xanh (bao gồm xây dựng mới và cải tạo); các vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng bảo tồn, quản lý công trình kiến trúc có giá trị (theo Luật Kiến trúc năm 2019); Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trung tâm xã và trung tâm các thôn, bản, các công trình, cụm công trình thuộc khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn (nếu có); đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.
d) Danh mục, số lượng hồ sơ, tiến độ thực hiện; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch. Tổng dự toán chi phí lập quy hoạch.
4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn bao gồm những nội dung được quy định trên.

Đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, nội dung hồ sơ nhiệm vụ được quy định như thế nào?

Đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, nội dung hồ sơ nhiệm vụ được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Thành phần bản vẽ trong nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ra sao?

Tại Khoản 1 Điều 36 Thông tư 04/2022/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) có quy định về thành phần bản vẽ trong nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn như sau:

1. Thành phần bản vẽ:
a) Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
b) Bản đồ hiện trạng tổng hợp: Đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.
c) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.
d) Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.
đ) Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.
e) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.
g) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

Thành phần bản vẽ trong nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được quy định như trên.

Nội dung thuyết minh trong nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn như thế nào?

Tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 36 Thông tư 04/2022/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) có quy định về nội dung thuyết minh trong nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn như sau:

2. Thuyết minh bao gồm các nội dung:
a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch.
b) Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số (nếu có).
c) Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất theo từng loại đất, tình hình xây dựng các công trình công cộng cấp xã theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xác định quy mô xây dựng, đất đai, yêu cầu và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho từng công trình công cộng, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng cấp xã; tình hình, đặc điểm xây dựng nhà ở, dự báo quy mô dân số, dự báo sử dụng quỹ đất xây dựng cho từng điểm dân cư; tình hình xây dựng các công trình dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xác định quy mô xây dựng, đất đai, yêu cầu và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho từng công trình dịch vụ thương mại nông nghiệp, các cụm công nghiệp, làng nghề, các khu vực kinh doanh du lịch nông thôn...
d) Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, quy hoạch sử dụng đất các công trình công cộng, các công trình thuộc khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, nhà ở nông thôn (bao gồm xây dựng mới và cải tạo).
đ) Các chi tiêu kinh tế - kỹ thuật, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
e) Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.
g) Các dự án ưu tiên, tính toán số bộ tổng mức đầu tư và giải pháp huy động nguồn lực.
h) Kết luận và kiến nghị.
3. Các phụ lục tính toán kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh, các số liệu tính toán) và các văn bản pháp lý liên quan.
4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã: Nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ kèm theo.
5. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Nội dung thuyết minh trong nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm những nội dung trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quy hoạch

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Quy hoạch
Quy hoạch
Hỏi đáp mới nhất về Quy hoạch
Hỏi đáp pháp luật
Đối với quy hoạch chung xây dựng xã, nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, nội dung hồ sơ nhiệm vụ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng?
Hỏi đáp pháp luật
Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 các cảng khách sử dụng vốn của doanh nghiệp thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thu hút nguồn vốn cho phát triển hạ tầng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay bao gồm?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về việc lấy ý kiến về quy hoạch cảng hàng không, sân bay?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan tổ chức lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay là cơ quan nào?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quy hoạch có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào