10:19 | 05/11/2022
Loading...

Trách nhiệm của Bộ Công an trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin mạng như thế nào?

Trách nhiệm của Bộ Công an trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin mạng? Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin mạng? Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng? Cảm ơn anh chị đã tư vấn. 

Trách nhiệm của Bộ Công an trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin mạng?

Theo điểm b tiểu mục 9 Mục IV Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

- Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về đào tạo nguồn nhân lực về bảo đảm an ninh mạng.
- Xây dựng đội ngũ nhà khoa học về an ninh mạng chất lượng cao, có uy tín quốc tế, có chế độ đãi ngộ phù hợp với thực tiễn công tác bảo đảm an ninh mạng. Khuyến khích các nhà khoa học về an ninh mạng trong nước tham gia các dự án an ninh mạng về quốc tế đa phương hoặc song phương, đặc biệt là các dự án, nhiệm vụ mà nước ta chưa có điều kiện đầu tư.
- Xây dựng đội ngũ kỹ sư an ninh mạng chất lượng cao, có khả năng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu, chuyển giao tri thức về an ninh mạng, chính sách tôn vinh và đãi ngộ phù hợp.
- Phát hiện, đào tạo tài năng trẻ về an ninh mạng. Có chính sách ưu tiên đào tạo các tài năng trẻ, tạo điều kiện để du học nước ngoài, tài trợ nghiên cứu ở nước ngoài để về nước phát triển nền an ninh mạng quốc gia. Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo về an ninh mạng quốc tế ở Việt Nam nhằm phát huy vai trò của các nhà khoa học về an ninh mạng đồng thời tạo môi trường phát triển cho các tài năng trẻ.
- Thúc đẩy việc cải cách chương trình giáo dục với tinh thần đổi mới sáng tạo, phổ cập và cập nhật các tri thức bảo đảm an ninh mạng trong nhà trường.
- Tạo môi trường phát triển cạnh tranh, bình đẳng giữa doanh nghiệp an ninh mạng trong nước và nước ngoài.
- Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để mời hoặc thuê dài hạn các chuyên gia về an ninh mạng quốc tế, đặc biệt các chuyên gia gốc Việt hoặc có liên hệ với Việt Nam, làm việc, giảng dạy, nghiên cứu phát triển và tham gia các nhiệm vụ về an ninh mạng tại Việt Nam.
- Triển khai Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
- Tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có cống hiến về bảo đảm an ninh mạng.

Trách nhiệm của Bộ Công an trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin mạng như sau:

- Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về đào tạo nguồn nhân lực về bảo đảm an ninh mạng.

- Xây dựng đội ngũ nhà khoa học về an ninh mạng chất lượng cao, có uy tín quốc tế, có chế độ đãi ngộ phù hợp với thực tiễn công tác bảo đảm an ninh mạng. Khuyến khích các nhà khoa học về an ninh mạng trong nước tham gia các dự án an ninh mạng về quốc tế đa phương hoặc song phương, đặc biệt là các dự án, nhiệm vụ mà nước ta chưa có điều kiện đầu tư.

- Tạo môi trường phát triển cạnh tranh, bình đẳng giữa doanh nghiệp an ninh mạng trong nước và nước ngoài.

- Triển khai Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Trách nhiệm của Bộ Công an trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin mạng như thế nào?

Trách nhiệm của Bộ Công an trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin mạng như thế nào? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin mạng?

Căn cứ điểm c tiểu mục 9 Mục IV Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho lực lượng tác chiến không gian mạng.
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học về tác chiến không gian mạng; nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách cho lực lượng tác chiến không gian mạng và các lực lượng tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Theo đó, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin mạng như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho lực lượng tác chiến không gian mạng.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học về tác chiến không gian mạng; nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách cho lực lượng tác chiến không gian mạng và các lực lượng tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng?

Tại điểm a tiểu mục 10 Mục IV Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông
- Triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tới toàn thể người sử dụng Internet; triển khai hoạt động trang bị kỹ năng cho các nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.
- Thực hiện phổ cập các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản cho người sử dụng.
- Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thiết lập các kênh liên hệ, trao đổi để người sử dụng có thể thuận lợi phản ánh, chia sẻ và chung tay bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
- Triển khai các khóa học trực tuyến mở (MOOC) tuyên truyền, phổ biến kỹ năng an toàn thông tin cơ bản cho người dùng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về An ninh mạng

Nguyễn Minh Tài

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào