13:32 | 16/03/2022
Loading...

Nhà thầu thiết kế có được từ chối nghiệm thu công trình? Nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng như thế nào?

Nhà thầu thiết kế có được từ chối nghiệm thu công trình? Nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng? Quyền của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng

Nhà thầu thiết kế có được từ chối nghiệm thu công trình?

Công ty tôi là bên nhà thầu thiết kế, nhà thầu Minh Long thi công công trình không đúng theo thiết kế như ban đầu đã thỏa thuận. Vậy bên công ty tôi có thể từ chối nghiệm thu công trình được không?

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 114 Luật Xây dựng 2014 thì nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng có các quyền sau:

- Các quyền quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật này;

+ Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng;

+ Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng và ngoài hợp đồng thiết kế xây dựng;

+ Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng;

+ Thuê nhà thầu phụ thực hiện thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng;

+ Các quyền khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;

- Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư;

Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế;

- Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, nhà thầu thiết kế có thể từ chối nghiệm thu công trình khi thi công không đúng thiết kế. Như bạn trình bày thì bên nhà thầu Minh Long thi công không đúng thiết kế nên bên phía công ty bạn có quyền từ chối nghiệm thu công trình.

Nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng

Là sinh viên năm 2 trường Đại học Xây dựng, bạn Nguyễn Viết Tuấn có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ  thể như sau: Nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng được quy định ra sao?

Trả lời:

Nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

- Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng;

- Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình; lập hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, bước thiết kế, quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế do mình đảm nhận trong đó bao gồm nội dung quy định tại Điều 79 và Điều 80 của Luật này; chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế của nhà thầu phụ (nếu có). Nhà thầu phụ khi tham gia thiết kế xây dựng phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế trước nhà thầu chính và trước pháp luật;

- Giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

- Không được chỉ định nhà sản xuất cung cấp vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng trong nội dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn nhà nước;

- Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Cử người có đủ năng lực để giám sát tác giả thiết kế theo quy định của hợp đồng, người thực hiện nhiệm vụ này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của mình và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra;

- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo hợp đồng thiết kế xây dựng với chủ đầu tư;

- Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế xây dựng;

- Khi phát hiện việc thi công sai thiết kế được phê duyệt thì phải thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Quyền của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng

Tôi được biết theo quy định của pháp luật thì nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng có một số quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Nhưng tôi không rõ đó là những quyền gì. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo Luật Xây dựng 2014 thì nhà thầu thiết kế có những quyền gì trong việc thi công xây dựng?

Trả lời:

Quyền của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 114 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

- Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng;

- Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;

- Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư;

- Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế;

- Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng và ngoài hợp đồng thiết kế xây dựng;

- Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng;

- Thuê nhà thầu phụ thực hiện thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng;

- Các quyền khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;

- Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư;

- Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế;

- Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Trân trọng!

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào